Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

Sistemimizde İşlem Yaparak Alıcı Sözleşmesini Okuduğunuzu, İçeriğini Anladığınızı ve Hükümlerini Kabul ettiğinizi Onayladığınızı Kabul Etmiş sayılırsınız.

İNTERNET REKLAMLARI İLE İLGİLİ OLARAK;

Madde 1.Taraflar
İşbu www.reklambasvurusu.com Alıcı Sözleşmesi, Haska Medya İnteraktif Reklamcılık (Satıcı) ile www.reklambasvurusu.com  isimli web sitesinden kredi kartı bilgisini vermek, bankadan Satıcı'nın hesabına havale / EFT yapmak suretiyle sitede adı geçen hizmetlerden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında Alıcı’nın www.reklambasvurusu.com sitesinde işlem yapması anında veya işlem yapmak için Satıcı’ya ödeme yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Alıcı www.reklambasvurusu.com sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul etmiş sayılır. 

Madde 2.Tanımlar
Alıcı: 
www.reklambasvurusu.com web sitesinde satıcı tarafından satışa arz edilen hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale / Eft yaparak veya satın alan müşteri. 

Satıcı:
www.reklambasvurusu.com  web adresinde Alıcılara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu hizmetleri satışa arz eden kuruluş Site: Haska Medya İnteraktif Reklamcılık sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı hizmetlerin alınıp, satıldığı www.reklambasvurusu.com isimli web sitesi.

Web Sitesi Hizmetleri :
Web Sitesi içerisinde Satıcı tarafından kullanıma sunulan ve Alıcı tarafından satın alınan değerlerdir. Satıcı, Web Site içerisinde ortaya konulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. 

Madde 3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, www.reklambasvurusu.com web sitesinde sunulan hizmetlerin(Google Ads, Facebook, Yandex, İnstagram reklamları ve / veya hesap yönetimi) bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Talep Edilen Hizmet Özellikleri www.reklambasvurusu.com adresinde bulunan Talep Formunda Belirtilen İsteğe Göre Belirlenecek ve Alıcı Tarafından Doldurulan Bu Bilgiler Baz Alınacaktır. 

Madde 4.Mucbir Sebepler:

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Satıcı işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcıdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Google, Facebook, Yandex Hesap İncelemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Satıcının gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.  

Madde 5.Hak ve Yükümlülükler
5.1. Alıcı’ nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı,  www.reklambasvurusu.com web site hizmetlerinden faydalanırken ve web sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, web site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, web sitesinde ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Alıcı, Satıcı’nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Alıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Satıcıdan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. 

  1. c) Alıcı'lar  www.reklambasvurusu.com web site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Satıcı, Alıcılar tarafından kendisine iletilen veya Web site üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 
  2. d) Alıcılar, Satıcı’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez
  3. e) Alıcılar; Web sitede sunulan Hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle 'Kredi' satın almak zorundadırlar. Alıcı, Kredi Satın Alma İşlemini Web site üzerinden kredi kartı ile ve havale /Eft  yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale /Eft ile yapılan Kredi alımlarında Alıcı ödeme yaptığını satıcı'ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kredi Kartı İle Ödeme Yapıldığında Ödemeye Herhangi Bir Sebepten Dolayı Bankanız Aracılığı İle yapılan İtiraz Halinde Haska Medya İnteraktif Reklamcılıkı Zarar Görebileceği gibi satıcı Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Hakkını Saklı tutar. Alıcı Kredi kartı ile yaptığı Ödemelere İtiraz Etmeyeceğini Kabul, Taahüt ve Beyan Ettiğini Onaylamış Bulunmaktadır
  4. f) Alıcı, Web Site'de “Satıcı” tarafından satış için sergilenen Hizmetleri, '(Google Ads, Facebook, Yandex Vb. ) kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder. 
  5. g) Herhangi Bir Koşulda Ödeme İadesi Talep Edilemez Ancak Talep edilen Hizmet Karşılığında Ödenen Ücrete Tekamül Eden Reklam Yayını Satıcı Tarafından Sağlanır. 
  6. h) Alıcı, sergilenen herhangi hizmeti, Kredisini kullanarak satın aldığında, web sitede sergilenen hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Alıcı ödeme yaptıktan sonra satın alma işleminden vazgeçemez. Satıcı'nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır. 
  7. j) Alıcı ve satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Alıcı'nın satın almak isteğini satıcı'ya bildirdiği hizmetin Alıcı’ya sunulması ve hizmetin verildiğinin Alıcı'ya bildirilmesi ile Kredisinden mal hizmet bedelinin kesilmesidir.

www.reklambasvurusu. com web sitesi üzerinden satışa sunulan web yazılım ürünleri ile ilgili Olarak;

1. SORUMLULUKLAR

1.1 reklambasvurusu.com, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler ile sözleşmeler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

1.2 üyenin sözleşme konusu ürünlerden , teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.3 Müşteri, yazılım ürünlerinin kullanımında, tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka faaliyetlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde bu faaliyetin tespiti halinde, o anki satın almış olduğu tüm ürünler ile müşteri hesabının sorgusuz sualsiz iptal edileceğini ve hiçbir şekilde geri ödeme yapılmayacağını kabul ve beyan eder.

1.4 Site üzerinden deneme amaçlı sahte sipariş verilmesi yasaktır. Tespit edildiği taktirde hesapları iptal edilecek olup mevcut hesap bilgileri ile bir daha hesap oluşturulamaz.

1.5 Müşteri, satın alacağı web yazılım ürününe ek olarak modül, istek ve düzenlemeler için reklambasvurusu.com'un belirleyeceği ücreti ayrıca ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri yazılımda, sonradan yaptıracağı ek modül, istek ve düzenlemeler ile ilgili hak talebinde bulunamaz. Müşteri, yazılımın sadece kullanım lisansını almakta olduğu gibi sonradan yaptırdığı ek modül ve isteklerinde sadece kullanım hakkını satın almaktadır. Böylelikle müşterinin yapılan ek modül, düzenleme ve isteklerin bir benzerinin başka bir müşteri veya siteye eklenmemesi veya genel satışta kullanılmamasını talep etme hakkı yoktur. (Eğer ek bir sözleşme veya anlaşma yok ise.)

2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Site’de yer alan tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

2.2 Site içerisinde detayları verilen tüm ürünlerin, görsel tasarım ve kaynak kodları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından tescillenmiş olup tüm hakları saklıdır. 

3.KAYIT VE GÜVENLİK

3.1 Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin müşteri hesabı sonlandırılacaktır.

3.2 Müşteri, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden reklambasvurusu.com sorumlu tutulamaz.

4.TEKNİK DESTEK

4.1 reklambasvurusu.com, Müşteri'nin web yazılım ürünlerini alım tarihinden itibaren 6 ay süre ile, ürün/hizmet'in kendinden oluşan hatalar ve sorunlar karşısında "ücretsiz destek" sağlayacağını kabul ve beyan eder. İlgili ürün/hizmet'e Müşteri tarafından sonradan yapılan müdahaleler ile oluşan sorunlar, bu kapsamın dışındadır. Bu gibi durumlarda çözüm olarak ilgili ürünün reklambasvurusu.com tarafından verilen standart halinin tekrar temin edilmesi, sisteme kurulması ile çözümlenir. Müşteri bunun bilincinde olup kabul ve beyan eder.

4.2 Müşteri, "Web Yazılımları" hizmeti alanında, reklambasvurusu.com'dan almış olduğu web yazılım ürünleri'nin sorunsuz çalışması için gereken her türlü donanımı temin etmek ve devamlılığını sağlamak ile yükümlüdür. Bu donanımlar temel düzeyde, Müşteri'ye satın alım öncesi ve sırasında beyan edilmiştir. Bazı web yazılım ürünleri'nin temel düzeyin üzerinde bir takım donanımsal ve yazılımsal ek özellik gerektirebilir. Müşteri, bu gibi durumlarda reklambasvurusu.com'un ek olarak beyan ettiği özelliklerin de temin edileceğini kabul ve beyan eder.

4.3 Müşteri, satın aldığı tüm web yazılım ürünlerinin "standart işleyişi dışında kalan" tüm hususlar için, ücreti mukabilinde destek hizmeti alacağını, reklambasvurusu.com'un bu gibi durumlarda iş yoğunluğuna bağlı olarak, ücreti mukabilinde olsa da bazı durumlarda destek hizmeti veremeyeceğini Müşteri, kabul ve beyan eder.

4.4 Müşteri, tüm destek taleplerini reklambasvurusu.com web sitesi üzerinde bulunan "teknik destek sistemi" üzerinden ileteceğini,  bunun dışında destek hizmeti alamayacağını kabul ve beyan eder.

4.5 Müşteri tarafından oluşturulan tüm destek talepleri, iş yoğunluğuna bağlı olarak 24 saat içerisinde reklambasvurusu.com tarafından yanıtlanacaktır.

5. MÜCBİR SEBEP

5.1 Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır

6.DELİL SÖZLEŞMESİ

6.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

7.İPTAL/İADE/CAYMA HAKKI

7.1 Yazılım Ürünlerinde İptal/İade ve Cayma Hakkı;

Tüketici hakları kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde'nin (ğ) bendinde (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler."  belirtildiği üzere Müşteri, söz konusu yazılım ürününü satın alma işlemi sağladıktan sonra iptal/iade veya cayma hakkı kullanamaz. İptal/iade ve cayma işlemi yapılabilmesi için, yazılım üzerinde giderilemeyen bir mağduriyet olması esastır. Yazılımda olmayan herhangi bir özellik/nitelik veya ürünün üzerinde uzmanlık gerektiren düzenlemelerin, konusunda uzman olmayan kişilerce yapılamaması durumu, sorun ve kusurmuş gibi gösterilemez. Müşteri satın alma yapmadan önce, yazılımın kendisi için uygun olup olmadığını baştan uca incelemek ve gerektiği taktirde bilgi istemek ile yükümlüdür. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

7.2 Yazılım Ürünlerinde Lisans Değiştirme;

Yazılım ürünleri, müşterinin satın alma esnasında bizzat kendisinin beyan ettiği alan adına(domain adresi) lisanslanmaktadır. Müşteri, daha sonra sahip olduğu lisansın alan adını(domain adresini) değiştiremez. Müşteri bunu kabul ve taahhüt eder.

7.3 Yazılım Ürünlerinde Lisans Devir/Transfer;

Müşteri, sahip olduğu yazılım lisansını istediği bir reklambasvurusu.com müşterisine devir/transfer etme hakkına sahiptir. Devir/transfer işleminden sonra, lisansı devir alan yeni müşterinin bir defaya mahsus olmak kaydı ile lisans alan adını(domain adresini) değiştirme hakkı mahfuzdur.

www.reklambasvurusu. com web sitesi üzerinden satışa sunulan tüm ürün ve hizmetlerle ilgili Olarak;

1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

1.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

2. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

reklambasvurusu.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

Sistemimizde İşlem Yaparak Alıcı Sözleşmesini Okuduğunuzu, İçeriğini Anladığınızı ve Hükümlerini Kabul ettiğinizi Onayladığınızı Kabul Etmiş sayılırsınız.


Top