Hizmet Sözleşmesi

Anasayfa / Hizmet Sözleşmesi

Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

Sistemimizde İşlem Yaparak Alıcı Sözleşmesini Okuduğunuzu, İçeriğini Anladığınızı ve Hükümlerini Kabul ettiğinizi Onayladığınızı Kabul Etmiş sayılırsınız.


Madde 1.Taraflar
İşbu www.reklambasvurusu.com Alıcı Sözleşmesi, Haska Medya İnteraktif Reklamcılık (Satıcı) ile www.reklambasvurusu.com  isimli web sitesinden kredi kartı bilgisini vermek, bankadan Satıcı'nın hesabına havale / EFT yapmak suretiyle sitede adı geçen hizmetlerden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında Alıcı’nın www.reklambasvurusu.com sitesinde işlem yapması anında veya işlem yapmak için Satıcı’ya ödeme yapması anında karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Alıcı www.reklambasvurusu.com sitesinde işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul etmiş sayılır. 

Madde 2.Tanımlar
Alıcı: 
www.reklambasvurusu.com web sitesinde satıcı tarafından satışa arz edilen hizmetleri işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale / Eft yaparak veya satın alan müşteri. 

Satıcı:
www.reklambasvurusu.com  web adresinde Alıcılara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu hizmetleri satışa arz eden kuruluş Site: Haska Medya İnteraktif Reklamcılık sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı hizmetlerin alınıp, satıldığı www.reklambasvurusu.com isimli web sitesi.

Web Sitesi Hizmetleri :
Web Sitesi içerisinde Satıcı tarafından kullanıma sunulan ve Alıcı tarafından satın alınan değerlerdir. Satıcı, Web Site içerisinde ortaya konulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. 

Madde 3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, www.reklambasvurusu.com web sitesinde sunulan hizmetlerin(Google Ads, Facebook, Yandex, İnstagram reklamları ve / veya hesap yönetimi) bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Talep Edilen Hizmet Özellikleri www.reklambasvurusu.com adresinde bulunan Talep Formunda Belirtilen İsteğe Göre Belirlenecek ve Alıcı Tarafından Doldurulan Bu Bilgiler Baz Alınacaktır. 

Madde 4.Mucbir Sebepler:

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Satıcı işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcıdan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 'Mücbir sebep' terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Google, Facebook, Yandex Hesap İncelemeleri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Satıcının gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.  

Madde 5.Hak ve Yükümlülükler
5.1. Alıcı’ nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı,  www.reklambasvurusu.com web site hizmetlerinden faydalanırken ve web sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, web site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, web sitesinde ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Alıcı, Satıcı’nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Alıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Satıcıdan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. 

  1. c) Alıcı'lar  www.reklambasvurusu.com web site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Satıcı, Alıcılar tarafından kendisine iletilen veya Web site üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 
  2. d) Alıcılar, Satıcı’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez
  3. e) Alıcılar; Web sitede sunulan Hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle 'Kredi' satın almak zorundadırlar. Alıcı, Kredi Satın Alma İşlemini Web site üzerinden kredi kartı ile ve havale /Eft  yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale /Eft ile yapılan Kredi alımlarında Alıcı ödeme yaptığını satıcı'ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kredi Kartı İle Ödeme Yapıldığında Ödemeye Herhangi Bir Sebepten Dolayı Bankanız Aracılığı İle yapılan İtiraz Halinde Haska Medya İnteraktif Reklamcılıkı Zarar Görebileceği gibi satıcı Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Hakkını Saklı tutar. Alıcı Kredi kartı ile yaptığı Ödemelere İtiraz Etmeyeceğini Kabul, Taahüt ve Beyan Ettiğini Onaylamış Bulunmaktadır
  4. f) Alıcı, Web Site'de “Satıcı” tarafından satış için sergilenen Hizmetleri, '(Google Ads, Facebook, Yandex Vb. ) kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder. 
  5. g) Herhangi Bir Koşulda Ödeme İadesi Talep Edilemez Ancak Talep edilen Hizmet Karşılığında Ödenen Ücrete Tekamül Eden Reklam Yayını Satıcı Tarafından Sağlanır. 
  6. h) Alıcı, sergilenen herhangi hizmeti, Kredisini kullanarak satın aldığında, web sitede sergilenen hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Alıcı ödeme yaptıktan sonra satın alma işleminden vazgeçemez. Satıcı'nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır. 
  7. j) Alıcı ve satıcı arasındaki alım-satım işlemi, Alıcı'nın satın almak isteğini satıcı'ya bildirdiği hizmetin Alıcı’ya sunulması ve hizmetin verildiğinin Alıcı'ya bildirilmesi ile Kredisinden mal hizmet bedelinin kesilmesidir.

www.reklambasvurusu. com web sitesi üzerinden satışa sunulan tüm ürün ve hizmetlerle ilgili Olarak;

1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

1.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

2. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

reklambasvurusu.com, dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip ve kontrol etmek kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Bu sözleşme; üyelik ve ürün/hizmet alımı esnasında müşterinin onayına sunulmakta, kabul etmeden ilerlemesine izin verilmemektedir. Ayrıca sitenin alt kısmında sürekli ilanen yayındadır. İncelemek ve okumak müşterinin sorumluluğundadır.

Sistemimizde İşlem Yaparak Alıcı Sözleşmesini Okuduğunuzu, İçeriğini Anladığınızı ve Hükümlerini Kabul ettiğinizi Onayladığınızı Kabul Etmiş sayılırsınız.

Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için,Hemen Arayın! 0850 346 6373

Copyright © 2009-2020. www.reklambasvurusu.com Tüm Hakları Saklıdır.
Top Çerez Örnek